Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Uygulama

İşletme Bilgileri
ton/sezon%
TL/m3
TL/L
  2 Faz 3 Faz
TL/ton TL/ton
Birim su kullanımı (opsiyonel)
kg su/kg zeytin kg su/kg zeytin
kg su/kg zeytin kg su/kg zeytin
kg su/kg zeytin kg su/kg zeytin
kg su/kg zeytin kg su/kg zeytin
Pirina ve karasuyun yağ oranı (opsiyonel)
% %
kg/m3 kg/m3
Toplam su kullanımı
  2 Faz 3 Faz
Yıkama atıksuyu miktarı {{yamiktari()|number:0}} m3/sezon {{yamiktari3()|number:0}} m3/sezon
Malaksör suyu miktarı {{msmiktari()|number:0}} m3/sezon {{msmiktari3()|number:0}} m3/sezon
Separatör atıksuyu miktarı {{samiktari()|number:0}} m3/sezon {{samiktari3()|number:0}} m3/sezon
Dekantör suyu miktarı {{dsmiktari()|number:0}} m3/sezon {{dsmiktari3()|number:0}} m3/sezon
ÜRETİMDE TOPLAM SU TÜKETİMİ {{toplamsutuk()|number:0}} m3/sezon {{toplamsutuk3()|number:0}} m3/sezon

Pirina ve karasu ile kaybedilen yağ
  2 Faz 3 Faz
Pirinada kalan yağ miktarı {{pkymiktari()|number:1}} ton/sezon {{pkymiktari3()|number:1}} ton/sezon
Karasuda kalan yağ miktarı - {{kkymiktari3()|number:2}} ton/sezon

Üretilen zeytinyağı, oluşan atıksu ve oluşan pirina miktarı
  2 Faz 3 Faz
Üretilen zeytinyağı miktarı {{uzmiktari()|number:1}} ton/sezon {{uzmiktari3()|number:1}} ton/sezon
Oluşan atıksu miktarı {{oamiktari()|number:0}} m3/sezon {{oamiktari3()|number:0}} m3/sezon
Oluşan pirina miktarı {{opmiktari()|number:0}} ton/sezon {{opmiktari3()|number:0}} ton/sezon

Oluşan Atık/Artık özellikleri
  2 Faz 3 Faz
Oluşan pirinanın yağ içeriği (ham pirina, yaş bazda) {{opyicerigi()|number:1}} % {{opyicerigi3()|number:1}} %
Oluşan pirinanın Katı Madde içeriği (kuru madde) {{ opkmicerigi | number:1 }} % %

Kazançlar ve giderler
  2 Faz 3 Faz
İşletmeye kalan zeytinyağı {{ikzyag()|number:2}} ton {{ikzyag3()|number:2}} ton
İşletmeye kalan zeytinyağı bedeli {{ikzyagbedeli()|number:0}} TL/sezon {{ikzyagbedeli3()|number:0}} TL/sezon
Su bedeli {{subedeli()|number:0}} TL/sezon {{subedeli3()|number:0}} TL/sezon
Pirina kazancı {{pkazanc()|number:0}} TL/sezon {{pkazanc3()|number:0}} TL/sezon
TOPLAM KAZANÇ {{tkazanc()|number:0}} TL/sezon {{tkazanc3()|number:0}} TL/sezon

Dönüşüm maliyeti
  2 Faz 3 Faz
Dekantör dönüşüm maliyeti ortalama - {{ddmortalama()}} TL
Dekantör başına helezon tadilatı, pompa vb. maliyeti ortalama - {{dbhmortalama()|number:0}} TL
Pirina depolama silo maliyeti ortalama, TL - {{pdsmortalama()|number:0}} TL

Entegre Tesis Olması Durumu (Çekirdek ayrımı ve ikinci sıkım)
  2 Faz 3 Faz
Elde edilebilecek ortalama çekirdek miktarı (%15 nemli) {{eecmiktarinemli()|number:1}} ton/sezon -
2. sıkım sonunda alınabilecek yağ miktarı {{issayag()|number:1}} ton/sezon -