Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Hakkında

Zeytinyağı işletmelerine yönelik olarak, 3 fazlı ve 2 fazlı üretimde oluşan atıksu miktarı, yağ miktarı, pirina miktarı gibi parametrelerin karşılaştırılabilmesi için, kütle dengesi çıkarılmış ve hesaplar web tabanlı “3 Faz ve 2 Faz Üretim Hesaplama Aracı” adı altında bir programa dönüştürülmüştür. Hazırlanan bu programın temel amacı, 3 fazlı ve 2 fazlı üretimin karşılaştırılabilmesine yönelik olarak sektöre yardımcı olmak amacıyla geliştirildiği ve ortalama değerleri yansıttığı unutulmamalıdır. Bununla birlikte, programda yer alan, zeytinyağı üretim tesisinin girmesi gereken verileri, alınan sabit değerleri ve hesapların açıklamasını içeren ‘’Kullanım Kılavuzu’’ hazırlanmıştır. Program kullanılmadan önce hazırlanan kılavuz dikkatle okunmalı, programın kullanımına ve sınırlarına dikkat edilmelidir. Programın yanlış kullanımından, yanlış veri girilmesinden, birbiriyle ilişkili verilerin tutarsız girilmesinden kaynaklanan hatalar, kullanıcının sorumluluğundadır.